Retalls de Cobla – Calendari

Actualització: 20/12/17

A finals de l’any 2017, es van dur a terme fins a 4 concerts d’aquest projecte:

  • 4 de novembre: Teatre Municipal de Berga, a les 7 de la tarda.
  • 11 de novembre: Teatre Fortuny de Reus, a les 10 del vespre.
  • 25 de novembre: Teatre de Sarrià (Barcelona) a les 6 de la tarda.
  • 16 de desembre: Teatre Armengol (Bellpuig) a les 6 de la tarda.